Sunday, 15 July 2007

ဆံပင္ဆုိးၾကသူမ်ား
မဂ်စ္ရဲ႕ ႏႈိးေဆာ္မႈနဲ႔ ဆံပင္ဆုိးၾကမယ္ ဆုိတဲ့ Blogger ေမာင္ႏွမမ်ား နဲ႔ မဂ်စ္အတြက္ "ဆံပင္ဆုိးၾကသူမ်ား"

4 comments:

Anonymous said...

အဟီ ခ်စ္ခ်ရာေလးေတြ..

ပံုရိပ္ / Pon Yate said...

မဂ်စ္ေရ ဒါ ပုံရိပ္ရဲ႕ ဆံပင္ဆုိးထား တဲ့ပုံေလ။ အဟဲ

Anonymous said...

so so cute.. haha..

ပံုရိပ္ / Pon Yate said...

hee hee...